Неформална ”Гражданска инициатива” предлага

Отзоваване на депутати, загубили доверието на избирателите

Сн. БГНЕС

Неформална група от юристи, заемали позиции в изпълнителната и законодателната власт, предложи в неделя пакет от промени в конституцията в опит да се намери консенсус в обществото и да се повиши доверието в институциите. Ключовото предложение е записването на редица възможности за отзоваване на народни представители и общински съветници, които са загубили доверието на своите избиратели.

Сред основателите на неформалната ”Гражданска инициатива” са бившият омбудсман Гиньо Ганев, председателят на Световната асоциация по международно право проф. Александър Янков, бившият конституционен съдия Димитър Гочев, двама бивши правосъдни министри – Антон Станков (НДСВ) и Диана Ковачева (ГЕРБ), бившият депутат от НДСВ Минчо Спасов, бившата шефка на комисията по сигурността на информация Цвета Маркова (НДСВ, ГЕРБ) и бившият зам.-правосъден министър Маргарит Ганев (НДСВ). Единственият член на групата, който и сега е на позиция в изпълнителната власт, но е част от ”неформалното” сдружение, е председателят на БОРКОР Елеонора Николова (назначена от ГЕРБ).

Юристите предлагат в основния закон да се изброят детайлно възможностите за предсрочно прекратяване на депутатските мандати.

Предложенията бяха представени от Емил Георгиев (преподавател в СУ, Институт за модерна политика). Той обясни, че те имат висока степен на представителност, защото още преди предсрочните избори близо 160 000 българи са се подписали в подкрепа на свикването на референдум за въвеждането на възможност за отзоваване на депутатите. Те са настоявали и за възможността българите да подават жалби до Конституционния съд.

Според ”Гражданската инициатива” депутатите трябва да излизат от парламента, ако напуснат парламентарната група на партията, която ги е вкарала в Народното събрание. Те предлагат при събиране на подписка за отзоваване от 5% от избирателите в района, който е излъчил въпросния депутат, да се провежда нов вот в съответния район. Депутатът ще остане в Народното събрание, ако спечели поне 3/4 от гласовете, които са необходими да го вкарат в парламента при редовни избори.

Юристите предвиждат и трета възможност за отзоваване, която е изключително дискусионна. Те предлагат депутатите да бъдат изваждани от Народното събрание, ако срещу тях бъде внесен обвинителен акт. На първо място това е в разрез с презумпцията за невиновност до влизане в сила на осъдителна присъда. Освен това подобна възможност би направила легитимно избраните народни представители изключително уязвими от действията на една практически безконтролна и единовластна институция, каквато е прокуратурата.

Държавното обвинение би се превърнало в незаобиколим фактор в политическия живот. Още повече в момента кандидатите за народни представители се ползват от имунитет срещу наказателно преследване като мярка срещу злоупотреби с техните политически права.

”Гражданската инициатива” настоява още за въвеждане на процедури за граждански контрол върху членовете на правителството, както и отпадане на ограниченията за обжалването на административни актове.

По отношение на съдебната власт се предлага задължително обучение на юристите по европейско право, както и оптимизиране на конкурсите за назначаване на магистрати. ”Гражданската инициатива” иска продължаване на тенденцията за специализация на съдилищата.

_______________

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне

Още от България