Овергаз и Ейч ви би банк облекчиха газификацията

Ейч ви би банк Биохим и Овергаз облекчиха условията за кредитиране на газификация. 200 лв. отстъпка от стойността на проекта, строителството и монтажа на газовите уреди в дома предлага дружеството. До 150 лв. пък е преференцията на банката при кредит "Топъл дом" за срок до пет години.

С 50 на сто са намалени банковите такси за разглеждане на молбата за заем и за оценка и отпускане на кредит. Заемите са от 1000 до 7000 лева, без поръчители. Офертата с облекчените условия е валидна до 15 януари 2005 г.

Актуалните лихвени проценти са 10.2 на сто при превеждане на работната заплата в HVB Bank Biochim и 10.7 на сто при превеждане само на месечната погасителна вноска в HVB Bank Biochim.

Финансират се както граждани, работещи на трудов договор, така и лица, упражняващи свободни професии като медици, адвокати, консултанти, експерт-счетоводители и други. Кандидатстването за кредит става с лична карта, документи за доход и проформа фактура от "Овергаз" или дружествата на компанията за цената на уредите за газификация, строително-монтажните работи или проектирането.

Към заема банката предлага и безплатна застраховка "Живот" за кредитоискателя и съдлъжника /ако има такъв/ за целия период на кредита.

Банката дава отговор до два работни дни по искането за кредит след получаване на всички необходими документи.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: