Овергаз и Мултигруп глобени за ограничаване на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обяви, че глобява с по 40 000 лв. дружествата "Овергаз Холдинг" АД и "Мултигруп"АД заради споразумение между тях, което е ограничило конкуренцията на газовия пазар в България.

Споразумението е сключено на 10 ноември 1998 г. Макар и 5 години по-късно, КЗК забрани неговото действие.

От Овергаз посочиха, че договорът от 1998 г. е подписан под натиска на Мултигруп и компанията го е обжалвала още при предишния състав на КЗК, което обаче не е дало резултат, тъй като Мултигруп междувременно са спечелили съдебно дело, според което договорът е останал в сила.

Според договора Мултигруп се е задължил да не извършва конкурентни действия по отношение на Овергаз в сферата на изграждането и развитието на локални газопреносни системи на територията на България. Компанията на убития Илия Павлов се е задължила и да не инвестира в общинските и градските инфраструктури за газификация.

В замяна на това Овергаз е трябвало да изплати обезщетение от 2.5 млн. долара на Мултигруп.

Според КЗК този договор нарушава чл. 9 от Закона за защита на конкуренцията, защото ограничава свободното поведение на пазара.

Според комисията целта на договора е Овергаз да отстрани от пазара потенциален конкурент с голяма финансова мощ и инвеститорски възможности, с оглед бъдещото си участие в конкурси за получаване на концесии в битовата и промишлена газификация.

От КЗК все пак отчитат, че нарушението е извършено за сравнително кратък период от време и са направени постъпки за прекратяването му по инициатива на една от страните.

От Овергаз казаха, че самите те отново са обжалвали споразумението и при новия състав на КЗК. Когато получим сегашното становище на комисията, отново ще искаме от съда разваляне на договора, посочиха от компанията.

Според КЗК, в резултат и на това споразумение, лицензираните дружества от групата на Овергаз през годините са придобили 67,65% от пазара на разпределение на природен газ. Дружествата на компанията са получили 23 лицензии за разпределение на природен газ на териториите на 23 общини.

Според КЗК, от момента на сключването на договора до 7 юли 2000 г., когато Мултигруп АД е обявен в ликвидация, компанията е можела да бъде конкурент на Овергаз и да кандидатства за лицензии, но не го е направила заради споразумението.

Периодът от година и седем месеца, в който реален участник на пазара доброволно се оттегля в резултат на споразумение със свой конкурент, е достатъчно дълъг, за да настъпи на преразпределение на пазарните дялове, смята комисията.

От Овергаз обаче твърдят, че за този период от година и 7 месеца няма нито един издаден лиценз на газификация, така че не е имало и условия за боричкане на пазара.

Споделяне

Още от Бизнес