"Овергаз Инк." иска по-либерален закон за енергетиката

"Овергаз Инк." е изпратила до министерството на енергетиката и енергийните ресурси своите предложения за текстове в новия закон за енергетика. Мениджърите на компанията се обявяват за по - либерални текстове, които да създадат условия за стимулиране на бързото развитие на разпределението на природен газ в България.

От компанията предлагат да се даде възможност на Общинските съвети да приемат програма за благоустройствени работи - част "газификация" на територията на общината. Избора на инвеститор също можел да се предостави на местната власт.

"Овергаз Инк." предлага инвеститорът, съвместно с общината, да изготвят "идеен проект" за газификация на населеното място, включващ:
маркетингово проучване;географска информация за кадастъра и регулационните планове;цифровизация на географските информационни системи;обявена устройствена схема за газификация, като неразделна част от подробния устройствен план.

Друго предложение предвижда инвеститора да се регистрира Комисията за енергийно регулиране. Регистрацията трябва да предостави на дружеството изключително право за изграждане на даден енергиен обект и да гарантира получаване на лиценз за дейност.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?