"Овергаз" иска единни цени за клиентите си, регулаторът възлага външен анализ за ефекта

"Овергаз" иска единни цени за клиентите си, регулаторът възлага външен анализ за ефекта

Частният доставчик на природен газ "Овергаз" иска от енергийния регулатор да му одобри единни цени за различни групи клиенти според потреблението им, които обаче живеят на различните лицензионни територии, обслужвани от "Овергаз Мрежи". В отговор Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) ще възложи на трима независими външни експерти да направят отделни анализи за ефекта от общите цени. Това е било решено на закрито заседание на комисията, състояло се на 25 април, съобщиха от КЕВР.

Заявлението на "Овергаз Мрежи" е подадено през октомври 2016 г. като искането за единни цени в газовия сектор е прецедент. Наредбата за регулиране на цените на природния газ допуска утвърждаване на единни цени само "при доказан положителен ефект за клиентите“. Затова и комисията иска въпросните анализи, тъй като разглежданият въпрос е от висока обществена значимост за потребителите.

Ако бъдат одобрени, единните цени на газа ще засегнат 61% от всички потребители на природен газ, клиенти на газоразпределителни мрежи. Анализите показват, че единните цени по групи клиенти, могат да доведат за една част от потребителите до нарастване на цените на услугите, а за други потребители тези цени ще намалеят.

След изготвянето на трите финансово-икономически експертизи за влиянието на предложените единни цени върху потребителите, КЕВР ще прецени до каква степен заявлението на "Овергаз Мрежи“ отговаря на нормативните изисквания. Едва след това Комисията ще се произнесе с окончателно решение дали да утвърди или не предлаганите единни цени на газовото дружество.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?