Овергаз иска инициативата за изграждане на газоразпределителни мрежи да се даде на общините

Инициативата за изграждане на нови газоразпределителни мрежи да се предостави на общинските съвети или потенциални инвеститори и да се създаде либерален режим на изграждане на преносните и разпределителните мрежи, са част от предложенията на "Овергаз Инк." към проекта на нов закон за енергетиката. Днес експерти на дружеството ще внесат предложенията в Министерството на енергетиката.

От "Овергаз" смятат, че е необходимо ясно да се дефинира границата между пренос и разпределение на енергия, както и задължението на преносните и разпределителни предприятия да обявяват публично тарифите за транспортиране на природен газ.

Специалистите на компанията се обявяват за равнопоставеност между различните енергоносители, в това число и чрез определяне на единна цена на енергията, независимо от вида на енергоизточника. Предлага се и либерализиране на всички дейности, които не оказват значимо влияние върху енергийния баланс на страната и осигуряване на условия за публичност, равнопоставеност и прозрачност при издаването на лицензиите, предвидени в закона.

Предложенията на дружеството включват регламентиране на дейността по свободна търговия с енергоносители, либерализация на вноса на енергоносители и осигуряване на свободен достъп до развитие на енергийните мрежи.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: