Овергаз обжалва отказа на ДКЕР да издаде лицензии за газоснабдяването на Бургас и Сливен

Овергаз обжалва във Върховния административен съд поредния отказ на Държавната комисия за енергийно регулиране (ДКЕР) да издаде лицензии на компанията за газоснабдяването на Бургас и Сливен. Днес за втори път комисията е отказала да предостави на дружеството лицензии за разпределение на природен газ за тези два града. Решенията веднага са обжалвани от компанията във ВАС.

Мотив за отказите на комисията е, че община Бургас е включена в територията на регион "Приморски" и титулярът се определя с конкурс. От компанията оспорват, че повторното отхвърляне на искането за издаване на лицензия противоречи на параграф 13 от Преходните и заключителните разпоредби на новия Закон за енергетиката. В параграфа е записано, че незавършените до приемането на новия закон производства се довършват по неговия ред.

Досега Овергаз спечели във ВАС няколко идентични дела срещу ДКЕР, свързани с откази на комисията да издаде лицензии за газоснабдяване на различни регионални дружества на компанията.

Споделяне

Още от Бизнес