Овергаз с печалба от 3.468 милиона лева за първите три месеца на годината

"Овергаз инк" е представила своя финансов отчет за първото тримесечие на 2004 година пред Българската фондова борса и Комисията за финансов надзор. Дружеството е емитент на най-голямата емисия корпоративни облигации досега - 20 милиона лева.

Печалбата на компанията е над десет пъти по-голяма, в сравнение със същия период на миналата година. Брутният размер на тази печалба достига 3 468 000 лева.

Основно това се дължи на увеличените продажби на природен газ, както и на подобрената ефективност на компанията, вследствие развитието на дистрибуцията на природен газ в България.

Споделяне

Още от Бизнес