Овергаз увеличава дължината на мрежата си в Асеновград

Нови 21 547 метра газоразпределителна мрежа в Асеновград разреши за експлоатация Държавната приемателна комисия. Мрежата е вложение на "Овергаз Инк.".

До края на миналата 2003 година за развитието на газоснабдяването в Асеновград компанията вложи около 1.8 млн. евро. Строителството продължава, като общата дължина на мрежата в Асеновград ще надхвърли 56 километра.

В момента природният газ за битови нужди е три пъти по-евтин от електричеството.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: