"Овергаз" влага 80 млн. лв. в нова 400 км газова мрежа до 2024 г.

"Овергаз" влага 80 млн. лв. в нова 400 км газова мрежа до 2024 г.

Газоразпределителното дружество "Овергаз Мрежи“ предвижда да вложи над 79 млн. лв. в изграждането на 398 километра мрежи и съоръжения в следващите пет години. Това предвижда бизнес планът на компанията до 2024 г.

Така до края на периода се очаква битовите потребители на дружеството да се увеличат двойно и да достигнат 129 000.

Досега "Овергаз" е вложила 340 млн. евро в построяването на градската си мрежа..

Дружеството е внесло бизнес плана си за одобрение в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), както и цени за разпределение и снабдяване – две компоненти от общо четирите, които формират крайната цена на потребителите. Цената за снабдяване покрива разходите на лицензираното дружество за фактуриране на газа, а тази за разпределение - транспорта на газа по изградената мрежа от дружеството в съответния регион или град.

Промяната в цените е необходима, за да може дружеството да изпълни залегналите параметри в бизнес плана за изграждане на мрежа. Това ще доведе до увеличение на крайните цени за бита и стопанските потребители с по-малко от 1 стотинка за киловатчас потребена енергия.

След като регулаторът одобри новите цени, природният газ ще остане най-евтиният източник на енергия. В битовия сектор, където се използва предимно електричество, газифицираните потребители ще пестят между 102 лева на всеки мегаватчас потребена енергия. Икономията в стопанския сектор ще бъде 75 лева на мегаватчас при замяна на мазут и цели 141 лева на мегаватчас при преминаването от нафта към синьо гориво, сочат изчисленията на мрежовия оператор.

Споделяне

Още от Бизнес