"Овергаз" печели втори търг на Холандия за продажба на вредни емисии

"Овергаз" спечели още един търг за продажба на редуцирани емисии на парникови газове, организиран от холандската правителствена организация Сентер. Българската компания е участвала с проекта за газификация на София, който ще намали парниковите газове във въздуха над столицата с 100 000 т годишно.

В периода 2008-2012 г., чрез дъщерното си дружество "Софиягаз" компанията ще достави на Холандия 500 000 eдиници редуцирани емисии. Продажбите на редуцирани емисии парникови газове са предвидени в Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Миналата година "Овергаз" спечели първия търг на холандското правителство, с проекта за газификацията на Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

От компанията уточняват, че се очаква в резултат на газификацията на райони от столицата през 2012 г. продажбите на "Софиягаз" да надхвърлят 140 млн.куб.м годишно. Това замества използването на над 55 000 т мазут, над 30 000 т газьол и над 37 000 т твърди горива, изгарянето на които замърсява околната среда.

Средствата, които "Овергаз" ще получи по договора с холандското правителство, ще бъдат вложени в развитието на газоразпределителната мрежа в София. Дъщерното дружество на компанията ще инвестира над 50 млн. евро за газификация на столицата до 2013 г.

Споделяне

Още от Бизнес