"Овергаз" ще участва в търг на холандското правителство за намаляване на вредните газове

"Овергаз Инк." ще участва и в новия търг за намаляване на вредните газове, организиран от Холандското правителство, съобщиха от компанията. Проектът е за намаляване на парниковите газове чрез газификацията на София. Международното състезание започва на 15 януари идната - 2004 година.

Овергаз вече спечели първия търг за доставка на единици редуцирани емисии, проведен от холандската правителствена агенция Сентер през 2003 г. В търга се състезаваха 17 проекта от 7 държави.

Във връзка с Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, Холандия е поела задължения за намаляване на емисиите парникови газове с 6% в периода 2008-2012 година, в сравнение с тяхното ниво през 1990г., като поне половината от тях планира да осъществи на своя територия.

Останалото намаление на емисиите Холандия ще осъществи чрез механизмите на Протокола от Киото. Това са инициативите за намаляване на емисиите на парникови газове, които се реализират от една държава на територията на друга държава.

Съгласно Член 6 на протокола от Киото Република България и Кралство Холандия имат подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество за намаляване на емисиите от парникови газове.

Споделяне

Още от Бизнес