Пада банкова и данъчна тайна за заемащите висши държавни длъжности

Пада банкова и данъчна тайна за заемащите висши държавни длъжности

Лицата на високи държавни длъжности вече ще подписват декларация, че позволяват да се разкрива банкова и данъчна тайна при проверка на доходите и имуществото им. Това решиха народните представители в сряда при окончателното приемане на закона за публичност на имуществото на висшите държавни служители. 

Разпоредбите на закона се отнасят и за магистрати и за ръководства на политически партии. Така обхватът на закона се разширява до около 6 000 висши държавни и политически длъжности, обясни вносителят на законопроекта Йордан Цонев (ДПС). 

Законът бе приет от 126 депутати, без гласове “против” и “въздържал се”. 

Когато тези лица откажат да подадат декларации, подадат непълни или неправилно попълнени декларации или забавят подаването, Сметната палата ще предава тази информация на Националната агенция по приходите (НАП), която ще предприема проверка или ревизия на цялото им имущество по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този случай няма да има нужда от подаването и на декларация за разкриване на банкова и данъчна тайна, тъй като в кодекса се съдържат механизми за недоброволни проверки, уточни още Йордан Цонев. 

Органите и институциите, от които е поискана информация за доходите и имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности, трябва да я предоставят на Сметната палата в двумесечен срок. 

Проверката ще се прави чрез съпоставяне на декларираните данни и получената информация от държавните и общинските органи, от органите на съдебната власт и други институции, пред които декларираните факти подлежат на вписване,  обявяване или удостоверяване. 

Декларациите ще бъдат публикувани на интернет-страницата на Сметната палата при спазване на Закона за защита на личните данни. 

С промените са разширява кръгът от хората, задължени да декларират имуществото си с директорите на районните здравноосигурителни каси, органите на управление на Националния осигурителен институт, членовете на държавни комисии.           

Според нас това е възможно най-голямата законодателна стъпка за осветяване на доходите и имущество на лицата, заемащи висши държавни длъжности, каза Йордан Цонев. 

Приемането на закона е свързано с натиска на ЕС за справяне с корупцията по високите етажи на властта. В такава посока са и промените в закона за политическите партии, които ще бъдат гледани тази седмица на второ четене.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?