Пада законова спирачка пред новите ски строежи

Поправки на управляващите премахват изискването за смяна предназначението на земята под лифтове и писти

Седалков лифт, Витоша

Обещаните преди месец от вицепермиера по туризма Валери Симеонов законови поправки за улесняване на ски строежите бяха внесени в парламента в петък от депутати от съпредседателстваната от него коалиция "Обединени патриоти", към които са се присъединили и народни представители от ГЕРБ.

Осмина депутати са предложили законопроект за промяна на Закона за горите, според който ще отпадне сегашното изискване да се сменя предназначението на земята, върху която ще се реконструират, разширяват или строят нови ски лифтове, влекове и писти. За тази корекция от години настояват от дружеството "Витоша ски", което притежава почти всички ски съоръжения на Витоша, но години наред повечето от тях не работят. Останалите са амортизирани и спрени от експлоатация. Собственикът им твърди, че не може да ги ремонтира, тъй като се изисква смяна на предназначението на земята под тях, а тя е притежание на държавата. От "Витоша ски" казват, че са готови да инвестират 70 млн. лв. в реконструкция на ски съоръженията, но им пречат сегашните законови текстове. След като те бъдат приети, компанията няма да има причини да се оправдава.

При обявяването на намерението за корекциите Симеонов обяви, че те ще позволят развитието и разширението на ски съоръженията в Пампорово, Чепеларе и Гела.

На практика предложените поправки, зад които застава и юридическото "острие" на ГЕРБ Данаил Кирилов, ще разрешат безпроблемно започването и на нови ски строежи.

Според сегашния член 54, ал. 1, т. 6 в Закона за горите, право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията се учредява за изграждане на станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са търпими строежи по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и/или модернизация - за срок до 20 години.

Управляващите твърдят, че това изискване създава вътрешни противоречия и неравноправно третиране на дейности и е налице целенасочена рестрикция към изграждането на туристическата и спортна инфраструктура в земите и горите от горския фонд. В момента не се решава въпросът с основния ремонт и реконструкцията на заварените съществуващи въжени съоръжения, тъй като законовият текст се отнася само за търпимите обекти по ЗУТ. Такива са изградените незаконно, без строителни книжа, но същите са допустими съгласно нормативите действали към момента на изграждането им или към настоящия момент.

"Съоръженията на територията на страна са изградени предимно в периода 1950-1989 год. и за този период мъчно може да се намери обект, който държавата да е построила незаконно. Но дори да има такъв, то търпимите строежи се отнасят към собственика на замята, а няма как самият той да си учреди право на строеж върху собствената си земя. Този собственик е държавата, която към настоящия момент се е разпоредила с тези съоръжения, които в болшинството от случаите вече са частна собственост", пишат авторите на законовите поправки в мотивите си към тях.

Затова и предлагат опростяване на текста и да не се изисква смяна на предназначението на горските територии под "ски писти, станции и стълбове на лифтове и влекове, включително за нуждите на основен ремонт и реконструкция на съществуващи такива".

По думите на Валери Симеонов досегашният текст е бил приет през 2012 г. под чуждестранен натиск и силна преса на зелени неправителствени организации. Така, според него, законът е създал режим, при който само административните процедури по въвеждането в експлоатация на лифт в България отнемат над 14 години.

Като красноречив аргумент за поправките си вносителите посочват, че откакто е влязъл в сила отменяният сега текст, "в страната не са изградени нови съоръжения - лифтове и влекове, както няма открита нито една ски писта".

"Явно действащата нормативна уредба играе ролята на спирачка, която прави невъзможно реализирането на каквото и да е инвестиционно намерение, за разлика от останалите страни, където този вид строителство се развива с изключително ускорени темпове. Ролята на законодателя е да създава условия, за да може всеки един стопански субект да може да реализира допустимите си инвестиционни намерения", се казва в мотивите.

Промените освен това предвиждат от Закона за горите да отпадне изцяло текст, според който "не се допуска промяна на предназначението на горски територии за ски писти и стълбове за лифтове и влекове, когато изграждането им не е предвидено в приетите областни планове за развитие на горските територии".

Поредните облекчения в полза на инвеститорите в ски строежи идват малко повече от месец, след като на 28 декември 2017 г. правителството одобри поправки в плана за управление на националния парк "Пирин", които позволяват на концесионера на ски зоната в Банско да построи нов лифт и да вдига нови ски строежи. От тогава досега природозащитници протестират периодично срещу това, че властта не е направила оценка за въздействие върху околната среда на промените в плана за Пирин и разрешава нови строежи върху 48 на сто от територията на парка. Екоминистърът обаче оспорва тяхното твърдение и посочва, че поправките касаят едва 2.8 на сто от парка.

Споделяне

Още по темата

Още от България