Падат цените в промишленото производство през юли

Падат цените в промишленото производство през юли

Цените на производител на вътрешния пазар през юли 2015 г. са намалели с 0.5% спрямо нивото на индекса месец по-рано  и с 0.7 на сто спрямо година по-рано, сочат данните на Националния статистически институт, обявени в петък.

Най-сериозният спад е отбелязан при производството на основните метали – 1.8 процента, следван от електроенергийния и газовия сектор - - 0.8 на сто. На минус са и цените в преработващата промишленост - с 0.3%, в производството на метални изделия, без машини и оборудване и при производството на електрически съоръжения – 0.4%. Ръст бележат обаче цените при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 0.7%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели и при производството на изделия от каучук и пластмаси - по 0.5%.

Спрямо юли 2014 г. спадът на цените в преработващата промишленост е 3.2%, а в добивната промишленост - с 0.7%. Противно на отчетения месечен спад, на годишна база има увеличение с 3.8 на сто  при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

В сравнение с година по-рано през юли 2015 г. падат цените при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.8%. На годишна база растат цените в производството на тютюневи изделия - с 3.0%, и при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - по 2.8%.

Общият индекс на цените на производител през юли 2015 г. намалява с 0.5% спрямо предходния месец. По-ниски цени са регистрирани в преработващата промишленост - с 0.5%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.9%, докато в добивната промишленост е отчетено увеличение с 4.4%.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост5 се наблюдава при производството на основни метали - с 1.8%, и при производството на електрически съоръжения - с 0.3%, а нарастване е регистрирано при производството на химични продукти - с 1.3%, и при производството на лекарствени вещества и продукти - с 1.1%.

Общият индекс на цените на производител през юли 2015 г. намалява с 0.9% в сравнение със същия месец на 2014 година.

В преработващата промишленост спадът на цените на производител през юли 2015 г. е с 2.4% спрямо юли 2014 година. По-съществено намаление се наблюдава при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.8%, при производството на напитки - с 0.4%, и при производството на хранителни продукти - с 0.2%, а увеличение е регистрирано при производството на превозни средства, без автомобили - със 7.7%, при производството на текстил и изделия от текстил, без облекло - с 6.3%, и при производството на химични продукти - с 5.6%.

Споделяне

Още от Бизнес