Пакетът "Мобилност" мина безпроблемно през Съвета на ЕС

Пакетът "Мобилност" мина безпроблемно през Съвета на ЕС

Съветът на ЕС даде зелена светлина на реформата в сектора на автомобилните превози в ЕС, известна като пакета "Мобилност". Новото законодателство се оспорва от девет страни членки, включително България. Техният основен аргумент е, че пакетът противоречи на свободното движение на хора и стоки в ЕС, както и че блокира конкуренцията в транспортния сектор.

Съветът на ЕС съобщава, че новите правила целят подобряване на условията на труд за шофьорите на камиони, създава и по-справедливи правила за командироване и достъп до пазара на превози. Повечето държави от Централна и Източна Европа обаче виждат като основна цел на пакета "Мобилност" елиминиране на конкуренцията.

Страните от Западна Европа казват, че целта е създаване на ясни правила в сектора и защита правото на достоен труд за шофьорите.

Пакетът се състои от два регламента, които регулират достъпа до пазара на автомобилни превози в ЕС и професията на автомобилния превозвач. Има нова наредба за максималното работно време и минималното време за почивка на водачите. Към пакета е приложена и директива за командироването на шофьорите.

Какво предстои?

След гласуването на Съвета на ЕС предстои пакетът "Мобилност" да бъде гласуван на второ четене от Европейския парламент, преди да бъдат публикуван в Официалния вестник на ЕС. Двата регламента ще влязат в сила 20 дни след обнародването им. Има специални крайни срокове за монтиране на тахографите на камионите.

Държавите, които са гласували против пакета в Съвета на ЕС, са България, Кипър, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Малта, Полша и Румъния. Преди два месеца те излязоха с декларация против новото законодателство. Франция, Германия, Австрия и Нидерландия обаче твърдо подкрепят реформите.

Пакетът въвежда задължителното връщането на всеки осем седмици на камионите в държавата по произход. Шофьорите нямат право да почиват дълго време в кабината на камионите и ще трябва да се плаща за хотел. Ако почивката е извън дома, настаняването трябва да бъде платено от компанията.

Компаниите ще трябва да организират разписанията си така, че техните шофьори да се прибират в страната си поне веднъж на четири седмици.

Заплаха със съд

България вече заплаши, че ще оспорва част от клаузите в пакета пред Съда на ЕС с аргумента, че те нарушават принципа за свободното движение на хора и стоки в съюза. Страната се противопоставя главно на връщането на шофьорите и празните камиони в страните им на произход. Според българските власти това противоречи на целите и на Зелената сделка.

Страните от Източна Европа могат да разчитат на подкрепа на еврокомисаря по транспорта Адина-Йоана Вълян (Румъния), която разпореди да се направи оценка за въздействието върху околната среда от връщането на празните камиони.

Споделяне

Още по темата

Още от България и ЕС

Колко време давате на новия парламент?