Сметната палата:

Пълен хаос с произведенията на изкуството във външното министерство

Одитният орган не приема възраженията на чиновниците

Людмила Димитрова

Сметната палата отново обяви, че Министерството на външните работи (МВнР) не се грижи за произведенията на изкуството, с които разполага, и немарливостта на чиновниците застрашава ценни български картини. Одитният орган излезе в петък с официална позиция във връзка с критиките на Людмила Димитрова, директор на Държавния културен институт, който е към външния министър.

Не е ясно защо Сметната палата пропуска факта, че външният министър Николай Младенов също публично оспори някои от резултатите на проверката. Той съобщи още, че колекцията от картини на външното министерство една от най-големите в държавата.

Ведомството е собственик на картини за над 5 млн. лв

В петък от палатата уточниха, че финансово-счетоводната документация, водена в МВнР, не отразява действителното състояние на активите с историческа и художествена стойност, собственост на министерството, и тези, получени за временно ползване от външни физически и юридически лица.

Освен това няма документална проследимост, поради което не може със сигурност да се знае налични ли са и къде се намират произведенията – у нас или в чужбина, в министерството или в института, във всеки един момент. Няма и механизъм за контрол върху информацията за картините - фактическата им наличност и водене на отчет.

До края на 2010 г. Държавният културен институт не е разполагал с подходящи хранилища. При проверка на място в края на декември 2010 г. е установено, че в хранилищата има влага и мухъл, съхраняваните в тях картини не са описани, като някои от тях са намерени по пода и са струпани с други материали.

От Сметната палата съобщиха още, че при проверките на място, които са част от одита и са осъществени от края на 2010 до февруари 2011 г., са установили, че ситуацията е без промяна една година след края на одитирания период.

През март тази година Сметната палата ще извърши проверка, при която ще установи дали са изпълнени 18-те препоръки, дадени към министъра на външните работи и към директора Държавния културен институт за подобряването на дейността му.

От Сметната палата отбелязват още, че картината “Жътварки” на Владимир Димитров - Майстора, на фона на която директорът на Държавния културен институт позира за медиите, няма инвентарен номер и не се води в счетоводните регистри към момента на извършване на проверката на Сметната палата.

Същото се отнася и за картината “Автопортрет” на Майстора.

Споделяне

Още от