Пандемията причини рекорден спад на СО2 емисиите

В кризата ръст имат само алтернативните енергийни източници, сочи анализ на МАЕ

Пандемията причини рекорден спад на СО2 емисиите

Въведените мерки срещу коронавируса, довели до срив на пътуванията и търсенето на  горива, са виновни за намаляването на изхвърляните във въздуха въглеродни емисии с 5 процента през първото тримесечие на 2020 г. спрямо година по-рано. За цялата настояща година се очаква свиването да е 8 на сто, което ще е най-големият – шест пъти по-голям спад на парниковите газове в света от времето на финансовата криза през 2008 г. Това се казва в доклад на Международната агенция по енергетика, в който се правят нови прогнози за търсенето на енергийни ресурси.

Намаленото замърсяване на въздуха е заради спада с 8 процента на емисиите от въглища, с 4.5 процента – от петрол, и 2.3 на сто – при природния газ.

Според изнесените данни намаление на СО2 емисии се наблядава в повечето от регионите, пострадали тежко от Covid-19. В Китай и Европейския съюз спадът е 8 процента в първото тримесечие, а в САЩ намалението е с 9 на
сто.

Очакванията са спадът на изхвърляните парникови газове да продължи да намалява още повече в следващите девет месеца на годината и те да са 30.6 гигатона, което е с 8 процента по-малко спрямо миналата година и ще е най-ниското ниво от 2020 г. година досега.

Ограниченията за пътуване и бизнес намаляват замърсяването, но МАЕ не смята това за повод за празнуване. Причината е, че желанието е замърсяването с въглероден двуокис да падне бързо, но не и за сметка на икономиката.

В същото време мерките срещу коронавируса, блокирали световната икономика, са довели до впечатляващо увеличение на използването на алтернативни нисковъглеродни източници включително вятърна, слънчева , хидро- и атомна енергия. През 2020 година според МАЕ техният дял при производството на електроенергия може да достигне 40 на сто.

Окончателният ефект от пандемията върху търсенето на енергийни ресурси може да се изчисли едва след приключването на ограничителните режими, но засега сметките на агенцията са, че всеки месец изолация на населението намалява световното търсене на енергоносители с 1.5 на сто.

Търсенето на енергийни източници през 2020 година в света ще намалее с 6 на сто - седем пъти повече в сравнение с периода на кризата през 2008 година, се казва в проучването. В абсолютно изражение спадът ще се равнява на обема, потребяват годишно от Индия - третият по големина пазар в света. Най-силно ще се свие търсенето в развитите страни. В САЩ намалението ще е с 9 процента, а в ЕС - с 11 на сто.


Според представените в доклада анализи глобалното търсене на електроенергия ще намалее с 5%, което е най-големият спад от Голямата депресия през 30-те години на миналия век, като потреблението на ток в делничните дни се равнява на нормалните недели.

Търсенето на въглища ще спадне с 8 на сто, а на газ - с 5 на сто.

Споделяне

Още от Бизнес