Паневропейски проект за умна мрежа включва "ЧЕЗ Разпределение"

Паневропейски проект за умна мрежа включва "ЧЕЗ Разпределение"

"ЧЕЗ Разпределение България" е част от паневропейски проект за проектиране, разработване  и експлоатиране на интергрирана архитектура за мрежови услуги. Това ще е вид интерфейс между енергийната система и клиентите и ще позволи безпроблемна и координирана работа на всички заинтересовани страни, съобщиха от дружеството в неделя.

Проектът INTERRFACE се изпълнява от консорциум от 42 организации (университети, мрежови и пазарни оператори, доставчици на услуги и технологии) от 16 държави и се финансира от европейската програма за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020“.

Основната му цел е да се създаде система, чрез която операторите на преносните и разпределителните мрежи, като и пазарът на електроенергия, да осъществяват умно управление на мрежата и взаимодействие с клиентите, като успоредно с това се създадат нови правила за нейното ползване. Запасяването на електроенергията, произведена от възобновяеми източници, и употребата ѝ, когато е необходима, е една от възможностите, които умната мрежа трябва да предлага.

"Навлизането на технологиите в енергетиката и във всеки един етап от управлението на мрежата вече се случва. Изграждането и внедряването на умни мрежи ще бъде все по-обвързано с развитието на потребностите на клиентите. Дигиталните технологии и иновациите ще намалят вредните емисии, ще подобрят услугата, която електроразпределителните дружества предлагат и ще осигурят по-добро качество на живота. Вярваме, че ще допринесем много за проекта с нашия опит като най-голямото разпределително дружество в България, което обслужва и една от европейските столици“, коментира Ясен Тодоров, директор "Управление на мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България, цитиран в съобщението.

Стартът на новия четиригодишен изследователски проект беше даден на 16 януари 2019 г. в Брюксел.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес