Парите на големите държавни фирми - поне в четири банки

Поектоправилата за избор на кредитни институции за депозитите на дружествата вече са достъпни за обсъждане

Парите на големите държавни фирми - поне в четири банки

Дружествата с над 50% държавно участие и с балансова стойност на наличните средства над 3 млн. лв. няма да могат да държат на депозити и сметки в една банка повече от 25% от тези средства.

Това е едно от основните условия в проекта на правила за избор на търговски банки, обслужващи държавните дружества с пълната гама от необходимите им финансови услуги.

Проектът на документа бе публикуван на сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Според предложението на правителството той подлежи на публично обсъждане в двуседмичен срок, след което ще бъде окончателно одобрен от министрите.

Служебният премиер Марин Райков пое ангажимента министерският му екип да изготви правила за депозиране на парите на държавните фирми, след като сянката на субективния подбор на банките от страна на държавните фирми и подозренията, че отделни банки са фаворизирани и в тях се съхраняват повечето средства на големите държавни дружества легнаха в общественото пространство.

Като пример на такова фаворизиране се сочеше Корпоративна търговска банка, в която, по различни неофициални оценки, се съхраняват средствата на редица големи държавни дружества, сред които НЕК и БЕХ.

В документа са посочени критериите, по които да се избират кредитните институции за различните финансови услуги, необходими на държавните фирми. Разписани са подробно с какви тегла да участват при вземането на крайното решение. А то трябва да е базирано на икономическа изгодност за дружеството.

Изборът на банката става след като възложителят - държавната фирма, публикува покана за подаване на оферти. Това става на интернет-страницата на принципала плюс един всекидневник или специализиран сайт.

Офертите се подават до две седмици от публикуването.

Изборът се прави поне между 5 оферти на банки и е съобразен с изискването за диверсификация на парите на дружеството, когато общите му налични средства са над 3 млн. лв.

Контролът се извършва от принципала въз основа на отчетите, които дружествата са длъжни да му подават на всеки три месеца. Ако се установят нарушения на правилата за избор, в проекта са предвидени имуществени санкции към представителите на държавата в органите на управление на дружествата. Обикновено това са членовете на управителните съвети.

Наказанието може да бъде рязане на възнаграждение до 50% в срок до три месеца, периода - в който нарушението или отклонението трябва да бъде отстранено.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?