Парите от ЕС ще се усвояват по нови, по-бързи и прости правила

Парите от ЕС ще се усвояват по нови, по-бързи и прости правила

Работим в посока на ускоряване и опростяване на процедурите по оперативните програми (ОП) там, където е възможно, и по предоставянето на максимално много информация към бенефициентите. Това каза министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев на пресконференция в Министерския съвет.

Това е необходимо, за да се намали излишният бюрократичен натиск и процесите да станат по-разбираеми, каза още министърът.

Най-малко десет дни преди началото на съответния конкурс ще се публикуват насоките за кандидатстване, което ще увеличи времето за подготовка на бенефициентите и ще даде възможност за допълнително съгласуване и избягване на грешки, предвижда да се въведе министърът без портфейл.

Очаква се през май да бъде готов документ, който ще фиксира максималния срок, в който да се извършва утвърждаване на разходите. Той ще бъде валиден за всички оперативни програми. Към момента това е един от основните проблеми, отбеляза министърът. Има случаи, в които заплащането се чака 7-8 месеца, и това е особено болезнен проблем, когато става въпрос за малка фирма, малка община или неправителствена организация, обясни Дончев. Това, според него, се дължи на свръх усложнените процедури.

Друг приоритет, по който се работи, е хармонизиране на процедурите по всички оперативни програми. Нелепо е да караме един бенефициент, който кандидатства по различни програми, да работи по три или четири пакета различни правила, каза министърът.

Според него остава отворен въпросът за размера на авансовите плащания. Дончев посочи, че има официално искане от Националното сдружение на общините тези плащания да се увеличат на 35 процента от сегашните между 10 и 30%.

Категорично подкрепям подобна мярка, но има лек смут сред бенефициенти, когато се работи с по-висок размер на аванса, каза министър Дончев. Според него това поставя редица допълнителни въпроси, включително и свързани с финансовите интереси на държавата, например, ако е отпуснат сериозен аванс и са констатирани впоследствие нередности по голям проект.

Към момента в сравнение с миналата година темпът на плащанията се е увеличил 7 пъти, а на договаряне - с 1.5 на сто, отбеляза министърът. По думите му, за да догоним целите си, темпът трябва да е много по-висок с изричната уговорка това да не води до намаляване на контрола.

На прав път сме, но това, което трябва да направим, е да ускорим крачката, заяви още Томислав Дончев.

″По отношение на възможността за отпадане на големи инвестиционни проекти за сметка на други имаме разбирането на ЕК и свободата да го направим с няколко уговорки″, каза Томислав Дончев. По думите му вътрешно преразпределение е възможно преди всичко за ОП "Транспорт". Възможно е един проект, чиято реализация е невъзможна, да отпадне и да бъде заменен с друг, като изискванията на ЕК са обектът да се намира на европейски транспортен коридор, изграждането или рехабилитацията му да е базирана на готов технически проект, процедурите да

са проведени законосъобразно, а процедурата по ОВОС да е проведена акуратно.

″Ако всичко това е изпълнено, въпрос на решение на българското правителство е какви нови обекти ще предложи, като предварителната нагласа на партньорите е това да бъде добре обосновано″, заяви министърът.

В отговор на въпрос министър Дончев категорично отказа да назове кои от проектите могат да отпаднат. В момента тече анализ и след като той приключи, ще стане ясно кои са проектите, които ще бъдат заменени, каза той. Според него обаче в ОП ″Транспорт" може да влязат пътят София - Калотина, северната тангента на София, нови отсечки на метрото, пътища на други градове. ″Когато сме напълно сигурни, че един, два или три от заложените проекти няма да могат да се реализират, тогава ще ви го съобщим, но със сигурност такива има″, добави той.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?