Париж е Мека на срочните трудови договори

В съчетание с 35-часовата работна седмица резкият скок на броя на хората, които временно се наемат на работа, позволи на Франция значително да намали безработицата през втората половина на 90-те години. Между 1996 и 2000 г. броят на работниците, които са наети на работа за определен срок - става дума предимно за промишлеността - нарасна от 250 000 на над 750 000.

По този показател Франция се утвърди като втория най-голям в света пазар за работещи на срочни договори след САЩ, където броят на този тип работници надхвърля 2 милиона. Статистическите данни на френското социално-осигурително дружество Unedic сочат, че 85% от временно заетите са работници, а 46% от тях нямат професионална квалификация.

Главни техни работодатели са фирми от строителния отрасъл, чистотата и организатори на рекламни кампании. Дори във фирмите, които наемат временни работници, са ангажирани определен процент квалифицирани сътрудници или на място обучени работници, които работят по-продължително време. По принцип обаче в тях преобладават работещите по срочни договори.

Във Франция има около 2 млн. души, които ги наемат на временна работа най-малко веднъж годишно и минимум за една седмица. Наредбата за временните трудови договори, Contrats de Duree Determine, урежда наемането на срочна работа във Франция. Предишното правителство на Лионел Жоспен не пропускаше случай да изтъкне положителния ефект от тази форма на трудова заетост. Нещата обаче се промениха след вълната уволнения в редица големи концерни през миналата година.

Само за няколко месеца броят на временно работещите в страната намаля с над 100 000 и достигна 650 000. Работещите на срочни договори бяха първите, които уволниха от концерни като Michelin, Alcatel и Danone. Холандия: временно наеманите работници компенсират недостига на работна ръка Холандската икономика не може да съществува без временно наеманите работници. Те съставляват 4% от трудоспособното население на страната, т.е. най-високия процент в световен мащаб, и си намират работа с посредничеството на фирми, които са се специализирали в този сегмент на трудовия пазар.

В момента над 700 000 души работят на срочни договори при пълен или непълен работен ден. 25 000 фирми - сред тях има четири концерна, чиито акции се търгуват на борсата - наемат временно работещи. След 1985 г. тези фирми удвоиха своя оборот, който днес възлиза общо на 6,6 млрд. евро. На десетте водещи от тях се падат 90% от общия оборот. Холандският и германски пазарен лидер Randstat заема трето място в света. Холандската държава не субсидира труда по срочен договор.

Този сегмент се развива самостоятелно и по мнение на министерството на труда в Хага е допринесъл за намаляване на първоначално високата безработица. В момента безработицата съставлява 2,3%. От няколко години обаче под влияние на ниската безработица е налице такъв недостиг на работна сила, който не може да се компенсира дори чрез наемането на хора на временни договори.

"Фирмите, които наемат работници на срочни договори, разполагат със 175 000 вакантни работни места", съобщава говорител на трудовото министерство. За да стимулира наемането на временно работещи, да придаде по-голяма гъвкавост на пазара и да гарантира повече права на работещите на срочни договори, още през 1998 г. правителството изработи т.нар. закон за гъвкавост и сигурност. Този закон опростява процедурата по наемането и освобождаването на хора, които работят на срочни договори. По силата на закона работодателят може да наеме сътрудник за три поредни години, преди да се задължи да сключи с него постоянен трудов договор.

Така на работодателя се развързват ръцете да действа гъвкаво, от друга страна работникът също получава определени гаранции. Ако се сключи едногодишен трудов договор, се включва клауза за пенсионно осигуряване на работещия. Най-често пенсионно-осигурителните вноски се поделят между работодател и работник. Освен това е уреден и въпросът за осигуряването при временна нетрудоспособност. Работник, който в продължение на три години работи в едно и също предприятие, има право да бъде назначен на постоянна работа.

Временно наетите работници получават същия размер заплата като останалите работници във фирмата. Във Великобритания има над един милион души, които работят на срочни договори, това е най-многочислената армия от временнно работещи в Европа. Този тип договори са важна предпоставка за гъвкавостта на трудовия пазар. 40% от регистриралите се в бюрата по труда току-що са излезли на трудовия пазар. 40% от временно наетите на работа хора сключват след една година постоянен трудов договор.

Британските Job Centres са еквивалент на германските бюра по труда и не се конкурират с частните трудови борси. В повечето случаи те са се специализирали в обслужването на хора, които продължително време са без работа, и работят съвместно с частни трудови посредници като Manpower или Reed. Типичен белег на британския трудов пазар е големият брой самостоятелни "Contract Workers", един вид еднолични акционерни дружества. Тази форма на трудова заетост, при която работникът поема риска, свързан с неритмичността на поръчките и доходите, се наблюдава най-вече в сектора на информационните технологии и строителството.

Бюрата по труда подкрепят финансово Contract Workers, без обаче да упражняват контрол върху техните бизнес модели. С това се занимават самостоятелно действащи организации като например Princes Trust на принц Чарлз, която досега е подпомогнала над 50 000 млади хора да започнат самостоятелен бизнес. През юни т.г. лейбъристкото правителство отпусна допълнителна финансова подкрепа на тръста в размер на 50 млн. британски лири. Опитът показва, че подобни самостоятелни организации работят по-ефективно от държавната бюрокрация.

Споделяне

Още от Бизнес