След промени в Закона за устройство на територията

Паркоместата вече ще могат да се продават отделно от жилището

Това ще отвори нова пазарна ниша и ще донесе повече приходи на общините, но остава проблемът с незаконните гаражи

Паркоместата в затворените жилищни комплекси ще могат да се продават

Паркоместата вече ще могат да се продават отделно от жилището. Това предвиждат промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ), внесени от група депутати от Реформаторския блок и ГЕРБ. Те бяха одобрени на първо четене от парламентарната комисия по регионална политика.

В момента няма възможност за отделна продажба на паркомясто, защото то върви заедно със жилището и представлява идеална част от застроената площ.

Промените не изискват никакви финансови разходи за държавата. Напротив, ще се отвори нова пазарна ниша, която ще доведе до "значителни приходи" в бюджета, е посочено в мотивите към законопроекта.

Корекциите засягат само имотите частна собственост. Не се предвижда продажба на паркоместа върху публична или частна държавна и общинска собственост, каза Данаил Кирилов, един от вносителите на законопректа и председател на правната комисия в парламента пред Mediapool.

С промените ще може да се купуват паркоместа в жилищни и офис сгради, както и в моловете и подземни или надземни паркинги, които са частна собственост. Режимът за покупка в жилищни сгради и такива с търговско предназначение обаче ще е различен, като тези текстове ще бъдат изчистени между двете четения на законопроекта, обясни Вили Лилков от Реформаторския блок пред Mediapool.

Проблемът

Проблемът с паркирането в големите, а вече и в по-малките градове, и особено в централната им част, е от 20 години, но става все по сериозен, заради опитите за продажба на такива имоти, без да има правни основания за това, посочват вносителите на законопроекта.

Засегнати са хиляди българи, защото по действащата правна уредба, паркоместата не са отделна вещ. Те са идеална част от цялото подземно или надземно помещение за паркиране, или идеална част от терена. Това създава затруднения на собствениците им, когато искат да продадат само паркомястото или да го ипотекират.

Въпреки това някои го правят, като в София едно паркомясто върви между 8000 и 10 000 евро, според обявите за продажба в интернет.

Решението

За да се реши проблемът се предлагат промени в ЗУТ. С тях се определят паркоместата като отделни недвижими вещи. За целта се дава и определение за паркомясто. Това е "обект, който съгласно одобрен инвестиционен проект е предназначен за паркиране на моторно превозно средство". Той може да е обособен обект в сграда, до който е осигурен необходимият за паркиране достъп, без да е покрит и ограден със стени.

Паркомястото може да е и обособена част от незастроен поземлен имот или от свободна дворна площ в застроен поземлен имот, до която е осигурен необходимият за паркиране достъп.

Паркомясто е и обособена за паркиране част в автоматизирана механична система, която е трайно прикрепена към земята или сградата.

В случаите, когато е уговорено паркоместата да не са свързани с притежанието на постройка или земя, те ще представляват ограничено вещно право (сервитут) върху постройка или земя, предвиждат още промените.

Притежателят на паркомястото трябва да придобие ограниченото вещно право – особен сервитут, когато паркоместата са върху самия терен, сграда или в автоматизирани механични системи и не е налице изобщо отделен строеж за тях по смисъла на ЗУТ.

Проблемът с незаконните гаражи пред блоковете остава

С предложените промени в ЗУТ не се решава проблемът със стотиците гаражни клетки пред блоковете, поставени без разрешение върху публична общинска собственост, уточниха Данаил Кирилов и Вили Лилков. Те си остават незаконни постройки и подлежат на премахване.

Промените не предвиждат и възможност обособените за паркиране места пред блоковете, които са общинска собственост, да могат да се продават, посочиха двамата депутати.

Според Данаил Кирилов няма възможност и общинската фирма "Метрополитен" да продава паркоместа в изградените подземни паркинги към метрото.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес