Парлалентът ще избира омбудсман с явно гласуване

Сегашният Омбудсман Мая Манолова

Омбудсманът вече ще се избира с явно, а не с тайно гласуване от Народното събрание. Това решиха депутатите в петък, като приеха на второ четене промени в Закона за омбудсмана.

От БСП възразиха срещу явното гласуване при избора на омбудсман. Промяната е отстъпление на вече завоювани принципи в парламента, ще е в ущърб на тази институция и няма да позволи на добри кандидати да получат парламентарна подкрепа, заяви Жельо Бойчев от левицата.

Предложение за избор на обществен защитник ще могат да правят освен народните представители и парламентарните групи, и юридически лица с нестопанска цел в обществена полза. Към изискванията за заемане на длъжността е добавено изискване за доказан опит в сферата на правата на човека.

Заместник-омбудсманът също ще се избира с явно гласуване от парламента по предложение на омбудсмана. Изрично са установени принципите на прозрачност, ефективност, плурализъм и недискриминация при подбор и назначаване на служители в институцията.

С измененията на омбудсмана се дават и нови правомощия - да отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти, както и да наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и ратифицирани международни актове в областта на правата на човека.

 

Предвижда се задължително уведомяване на омбудсмана при изготвяне на проекти на нормативни актове, за да може да представя становища относно нормативното засягане на правомощията му като Национален превантивен механизъм.

Споделяне

Още от България