Парламентът бързо прие туристическия данък за имотите в Airbnb

Улесни запорирането на сметки и активи от специализирания наказателен съд

Парламентът бързо прие туристическия данък за имотите в Airbnb

Парламентът одобри окончателно в сряда поправки в редица закони, внесени тихомълком между първо и второ четене промени в Закона за независимия финансов одит. Сред тях е въвеждането на туристически данък за предлаганите за туристи имоти в онлайн платформи като Airbnb и Facebook, както улесненото запориране на сметки и активи на разследвани от специализираната прокуратура. Вече решенията за това ще се вземат от специализирания наказателен съд, а не от окръжните съдилища в страната.

С поправките бе решено имотите, предлагащи се в Airbnb и Booking, които скоро трябва да започнат да се регистрират, да плащат туристически данък като всички останали места за настаняване. Техният данък ще е определената от съответната община сума за туристически обекти с една звезда.

Спорните поправки, зарази начина на внасянето им за одобрение по кратката процедура и без обществени дебати, бяха гласувани анблок и подкрепени от 77 гласа, 36 депутати бяха "против", а двама се въздържаха.

“Това не значи, че им въвеждаме нова такса или нов данък. Явно е имало тотално неспазване на данъчното законодателство и всички хора, които използват стаи и апартаменти за гости, до тоя момент са считали, че никакви данъчни закони, туристически такси не важат за тях. И сега, когато ние правим промени, които в никакъв случай не означава, че се въвежда нов данък или такса, те реагират по този начин", защити поправките вносителката им Менда Стоянова, която е председател на бюджетната праламентарна комисия.

Тя отбеляза, че туристическата такса, която е от 20 ст. до лев за нощувка, се плаща от туриста.

Менда Стоянова заяви, че няма как за обектите, отдавани през платформи в интернет, да отпадне патентният данък, за което настояха собственици на такива имоти:

“Патентният данък е облекчение за тях. И е много по-лесно да платиш един размер на патентен данък и да не водиш подробно документация за своите приходи, фактури, за разходи и т.н. И мисля че точно за тези случаи те не би трябвало да искат отмяната на този данък. 250 лв. на апартамент за една година, смятате ли, че това е висок данък?!", коментира Стоянова.

Крум Зарков от "БСП за България" се възмути, че между първото и второто четене на промените в Закона за независимия финансов одит се появяват 15 други предложения по различни закони, внесени от Менда Стоянова и група народни представители.

"Тук докладващата г-жа Ангелова с много равен тон, в полупразна зала, без никой да разбере, направи промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, въведе нови данъци, направи промени и в Закона за корпоративното подоходно облагане, облага вече бизнеси, които преди това не бяха облагани - като Airbnb и Booking и др., за които се води дебат навсякъде, освен в Народното събрание, направи нов начин за търговия с емисиите на парникови газове", каза Зарков.

Той се спря и на текстовете за промяната на одобряването на запорите от окръжните съдилища и даването им на специализирания наказателен съд, когато искането е отправено от специализираната прокуратура. Така много по-лесно и по-бързо ще минават запорите.
"Знаят ли вносителите за противоречивата съдебна практика, която години наред се е развивала по този въпрос и е довела до няколко тълкувателни решения на върховните ни съдии+, попита Зарков.  По думите му, още през 2015 г. магистратите са се произнесли, че този тип дела трябва да се гледат от граждански съд по граждански ред. Вие днес казвате точно обратното на това, което е заявила нашата юридическа общност, посочи той и призова вносителите да обяснят защо спецсъдът трябва да е компетентен по тези дела.  Зарков припомни, че конфискацията се предвижда дори в случаи, в които няма повдигнато обвинение.

Христиан Митев от "Обединени патриоти" обаче не вижда никаква драма в текстовете за запорите. "Не мога да се съглася, че законодателят няма възможност да приема решения, било то и противни на тълкувателни решения на ВКС или ВАС. В противен случай няма да бъдем парламентарна република", коментира той.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?