Парламентът даде срок до 1 октомври за наредбите по Валутния закон

До 1 октомври 2003 г. Министерският съвет да приеме и съответно министърът на финансите и БНБ да издадат наредбите по прилагането на Валутния закон. Това реши днес парламентът, който прие окончателно на второ четене промените във Валутния закон.

Миналата седмица депутатите решиха, че в наредба на министъра на финансите, съгласувана с БНБ, ще се определя конкретния начин на деклариране пред митническите органи при внос или износ на суми над 5000 лева или тяхната равностойност в чуждестранна валута. При износ на суми над 25 000 лв. или тяхната равностойност в чуждестранна валута в наличност, местните и чуждестранните физически лица ще трябва да декларират пред митническите органи размера и произхода на паричните средства.

Парламентът реши финансовото министерство да води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро. Сделки с валута по занятие ще може да извършва лице, регистрирано по Търговския закон, което е вписано в публичния регистър.

За извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност и по безкасов начин, като финансова къща, ще се изисква писмено разрешение /лицензия/ от БНБ. Централната банка ще води и поддържа публичен регистър на лицата, извършващи такава дейност.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?