Парламентът гласува новия ред за почивните дни

Почивните дни вече няма да се сливат, а ако официалните празници са в събота и неделя, неработен ще е и понеделникът

Промените в Кодекса на труда, които целят да сложат край на дългите почивки и последващото отработване, бяха одобрени в четвъртък от депутатите на първо четене.

Промените предвижат когато официалните празници, с изключение на Великден, съвпадат със събота и неделя, почивен ден да е и понеделникът след тях. Когато обаче официалният празник е в средата на седмицата - например във вторник, понеделникът вече няма да се слива с изминалите събота и неделя и да се натрупват четири почивни дни. Ще се почива само във вторник и съответно след това няма да се отработва в събота. Ако служителите искат сливане, ще трябва да си пуснат отпуск.

Новият ред за почивните дни беше одобрен с 80 гласа "за", 5 – "против" и петима се въздържаха.

Новият ред се предлага от социалното министерство с мотива, че така се създава предвидимост и сигурност при планиране и управление на трудовия процес чрез установяване на еднакъв брой работни дни за всяка година.

Така отпада необходимостта правителството всяка година да размества почивните дни през годината.

Според председателя на социалната комисия Хасан Адемов (ДПС) обаче има проблем в текста, с който се запазва правото на МС да обявява еднократно и други дни за национални официални празници, както и дни за честване на определени професии и да размества почивките през годината.

Срещу този текст са протестирали и работодателите, защото така според тях се запазва възможността за допълнителни почивни дни.

С тази позиция се солидаризираха и други народни представители от различни парламентарни групи и най-вероятно този текст ще отпадне при второто четене на проектозакона.

Според Радан Кънев от ДСБ има нужда от изцяло нов Кодекс на труда, тъй като сегашният се "кърпи" вече 30 години и не вижда причина проектът да бъде подкрепен. Той коментира, че сливането на почивни дни и отработването на празници на практика не се отменя с предлаганите промени, а само се въвежда един нов параграф.

С други поправки в трудовия кодекс българските работници, командировани в ЕС, вече ще работят при трудовите условия в страните, в които пребивават и правата им ще бъдат по-добре защитени.

Командировките в ЕС вече ще са при европейски условия на работа

С новите текстове в Кодекса на труда се въвежда изискване работодателите да осигурят на командированите български работници и служители най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Досега това изискване важеше само за командировки по-дълги от 30 календарни дни.

Изискванията се отнасят до максималната продължителност на работата и минималната продължителност на почивката, минимален брой платени почивни дни, минимални ставки на заплащане, включително за извънреден труд.

С проектозакона се приемат разпоредби, които уреждат възможността на работници или служители, командировани или изпратени в България, да предявяват искове срещу своя работодател в случаите, в които са претърпели вреди поради неспазване на минималните условията на работа, предвидени в Кодекса на труда.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?