Парламентът одобри бюджета на БНБ за следващата година

Парламентът одобри бюджета на БНБ за следващата година. Той предвижда разходите за издръжка на банката да са в размер на 56 453 000 лева, което е с 8 552 000 лева повече от тази година.

Това увеличение е резултат от нарасналите разходи за парично обращение - с 5 210 000 лева, за материали - с 111 000 лева, за амортизация - с 2 654 000 лева, за персонала - с 846 000 лева, както и за други административни разходи.

Инвестиционните разходи на банката за 2004 г. са в размер на 14 048 000 лева, което е с 1 608 000 лева по-малко в сравнение с тази година.

Предвижда се нетният доход от лихви да е 224 834 000 лева, нетните приходи от такси и комисионни - 1 125 000 лева, а нетните приходи от банкови операции - 226 506 000 лева.

По БТА

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: