Парламентът одобри държавното предприятие за язовирите

Общините имат три месеца да решат кои водоеми да отстъпят на Министерството на икономиката

Парламентът одобри държавното предприятие за язовирите

Народното събрание одобри окончателно в сряда промените в Закона за водите, с които се създава държавно предприятие, което ще управлява нежеланите от общините язовири. Местните власти ще имат тримесечен срок след влизането в сила на новите изисквания, за да решат дали да прехвърлят в специално създадено държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири" собствеността на своите водоеми и евентуално на кои от тях или ще продължат да ги стопанисват под стриктния контрол за инвестиции в съоръженията.

Корекциите, чиято цел е подобряването на поддръжката на водоемите в страната, за да са предотвратяват причинени от скъсани язовирни стени бедствия, също така категоризират изкуствените водоизточници на "големи" – с височина на стената над 15 м, както и и височина между 5 и 15 м., а останалите са "малки". Въвеждат се и три степени на риск -  висока , значителна и ниска. Предстои работна група да изготви критериите, по които ще се решава кой водоем в коя категория на опасност попада. От степента на риска ще зависи с каква честота ще се извършват проверките от страна на агенцията по метрология на водните съоръжения.

От общо 5700 язовира у нас повече от 4500 са общинска собственост, а за 2 хиляди съоръжения е установено, че не отговарят въобще на критериите за язовир.

Предстои да се види колко от общинските язовири ще бъдат прехвърлени безвъзмездно на Министерството на икономиката, към което ще бъде създадено новото държавно предприятие за стопанисване на язовирите.

Това дружество няма да е търговско и няма да формира и разпределя печалба. Също така в него няма да влизат язовирите, използвани от държавните "Национална електрическа компания" за производство на ток, "Напоителни системи" и дружеството "Земинвест" за напояване на земеделските площи, от държавните и общински ВиК за доставка на вода ,както и отдадените на концесия водоеми. Предприятието обаче ще стопанисва водоеми, за чиято собственост има съдебни спорове до произнасянето на окончателното решение.

Дружеството ще се издържа с трансфери от държавния бюджет, приходи от дейността си и други постъпления с нормативен акт, но не се посочва какви ще са те и от къде ще дойдат. Бюджетът на това предприятия ще е част от консолидираната фискална програма, но е и от държавния бюджет. То ще има изпълнителен директор и управителен съвет от осем членове, който ще се председателства от министъра на икономиката или определен от него зам.-министър. В съвета ще влизат още представители на министерствата на енергетиката, на околната среда, на регионалното развитие, на земеделието, както и на сдружението на общините 

Регламентира се и правото на собствениците на язовири да заявят пред председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор желанието си за ликвидиране и/или извеждане от експлоатация на язовирни стени и съоръжения към тях.

Споделяне

Още по темата

Още от България