Парламентът одобри холдинговия фонд по “Джереми“

Народното събрание ратифицира в сряда предоговореното споразумение между България и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за прилагане на инициативата “Джереми“, която се финансира от оперативната програма “Конкурентноспособност“. В новия си вид документът ще по-голяма сума за рисково финансиране на бизнеса, за сметка на кредитните линии.

Предстои регистрирането на холдингов фонд с капитал от 199 млн. евро, който ще управлява средствата от името и за сметка на българското правителство, поясниха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ).

Ще бъдат учредени три фонда за дялови инвестиции в българската икономика - за стартиращи малки компании (venture capital), за малки компании в процес на развитие (growth equity) и смесен инструмент между дялови инвестиции и заеми (mezzanine).

Предвидено е фондът за стартиращи малки компании да започне дейността си с капитал от 30 млн. евро,. От тях 21 млн. евро ще са по линия на “Джереми“, останалата сума ще дойде от външно финансиране. Останалите два фонда ще бъдат с капитал от по 60 млн. евро, половината от тази сума е за сметка на “Джереми“, а другите от външно финансиране, което трябва да се осигури от бъдещите им мениджъри . Именно намирането на тези следства ще е един от критериите за избор на мениджъри на фондовете.

Така от “Джереми“ за рисково финансиране на бизнеса ще се ползват 81 млн. евро, които с привлечените капитали ще стигнат сума от 150 млн. евро. Останалите 120 млн. евро по линия на инициативата ще се ползват за гаранционни фондове и кредитни линии за бизнеса.

Фондът за стартиращи малки компании ще може да инвестира до 1.5 млн. евро годишно в една фирма, а за другите два фонда няма такова ограничение.

След промяната на споразумението с ЕИФ в помощ на бизнеса ще останат още 4 млн. лв. допълнително до 2015 г. Средствата са за сметка на по-ниските такси за управление, които България ще плаща на фонда.

В сегашния си вид споразумението с ЕИФ предвижда много по-ясни регламенти за контрол от страна на българската държава върху работата на еврофонда. Така например, най-важните решения, които касаят работата на трите фонда за дялови инвестиции, ще се вземат само след предварително съгласуване с Министерството на икономиката. Негови представители ще участват в борда на директорите на холдинговия фонд.

След постигнатите промени, средствата по “Джереми“ ще останат в българската банкова система, отбелязват от МИЕТ.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?