Парламентът одобри хотелите да защитават звездите си на пет години

Въвеждането на срочна категоризация на хотелите, заведенията и хижите, което ще задължи техните собственици да защитават на пет години получените звезди, прие парламентът, след като в четвъртък одобри на първо четене новия законопроект за туризма.

Целта е повишаване на качеството на предлаганите туристически услуги в туристическите обекти, се посочва в мотивите.

С новия законопроект се разширява обхватът на обектите, подлежащи на категоризация, предефинират се видовете обекти в хотелиерството и се децентрализират дейностите в производствата по категоризация. Процедурата за понижаване на категорията на туристически обект вече е разписана в законопроекта, а не в наредба, както досега.

Отпада категоризацията на плажовете, която в значителна степен дублира съответните концесионни договори, и категоризацията на ски пистите. Допуска се електронно подаване на заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за категоризация на туристическите обекти.

Предвижда се и възможността туроператорските фирми да работят само онлайн. Въвеждат се регионални структури при управлението на туризма чрез туристическо райониране на страната с цел формиране на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг.

В законопроекта се предвижда и приемането на наредба от Министерския съвет за условията и реда за организиране на детски и ученически отдих и туризъм.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?