Парламентът одобри заема от 12 млн. евро за ВиК-проекти

Съгласието си за вземане на кредит от 11,955 млн. евро за ВиК-проекти в София и Сливен, дадоха в четвъртък народните представители. Те одобриха сключването на договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране на проект "Подобрение във водния цикъл" в двата града. Тези средства представляват 15 на сто от общата стойност на проекта, 10 процента ще е националното финансиране, а 75 на сто идват безвъзмездно от предприсъедитителната европрограма ИСПА.

С осигуреното финансиране ще се подобрява качеството на питейната вода в София и Сливен и ще се намалят експлоатационните разходи по снабдяването.

Цели се още осигуряване на допустимите емисионните норми за съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Споделяне

Още от Бизнес