Парламентът окончателно одобри закона "Пеевски" за КТБ

Тодор Байчев: "Вярно, че полетът на мисълта е неограничен, но мисълта на вносителя се е приземила в Китай"

Парламентът окончателно одобри закона "Пеевски" за КТБ

Народното събрание гласува на второ четене промените в Закона за банковата несъстоятелност, предложени от трима депутати от ДПС, който доби популярност като закона "Пеевски" за вторичното разграбване на КТБ.

Причината за това беше факта, че вносители на законопроекта са депутатите Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид. Мотивът им беше, че така се пречи на "вторичното" разграбване на фалиралата банка.

Промените

Всички извършени от квесторите или синдиците заличавания на учредени от длъжници или трети лица в полза на банката обезпечения, които са направени в периода, в който КТБ бе поставена под специален надзорса нищожни, решиха депутатите.

КТБ беше поставена под надзор на 24 юни 2014 г. С приетата законова поправка се смята, че учредените обезпечения са действителни и запазват своя ред.По този начин се възстановяват правата на банката върху съществуващи обезпечения, учредени от длъжници, които са били заличени от квесторите или синдиците, независимо от причината.

По предложение на правната комисия депутатите приеха, че този текст не се прилага, когато вземането е погасено изцяло чрез парично плащане.

Парламентът гласува още, че за учредените от длъжници или трети лица обезпечения в полза на банката обезпечения, които са направени от момента на специалния надзор до изтичането на 6 месеца от влизането в сила на приетите днес текстове, не текат предвидените за тях срокове в съответните закони.

Мотивът на правната комисия за това е, че с тази промяна се дава възможност на банката да върне във фонда на своите длъжници техни дялови участия, върху които не са били учредени обезпечения и които са били прехвърлени.

КТБ може да поднови всяко обезпечение за нов срок до 6 месеца от влизането на новите текстове в сила. Освен това обезпеченията са противопоставими на всяко трето лице, независимо от начина, по който то е придобило съответното имущество.

Новите текстове предвиждат още, че всяко прехвърляне на акции или дялове от търговски дружества от длъжник на КТБ след като е поставена под специален надзор е недействително.

Освен това синдиците или Фондът за гарантиране на влоговете в банките могат до 5 г. след откриването на несъстоятелността да предявяват искания за обявяване на недействителни на прехвърляния на акции или дялове. Банката бе обявена в несъстоятелност от 7 ноември 2014 г.

Приетите днес текстове се прилагат и за откритите производства по несъстоятелност към датата на влизане в сила.

Коментарите

Депутатът от БСП Тодор Байчев беше единствениятв пленарна зала, който възрази на гласуваните текстове. Той посочи, че е странно в Закона за банковата несъстоятелност да се записват конкретни имена на банки, което сравни с Конституцията на Китай, където е записано името на президента. "Вярно, че полетът на мисълта е неограничен, но мисълта на вносителя се е приземила в Китай", каза той, цитиран от dnevnik.bg.

Според него с предложените и в крайна сметка приети текстове се нарушава правото законно придобити права да се защитават и да не се засягат от ретроактивни мерки. Несъстоятелността е обявена преди три години и половина, а сега ние се сещаме да попълваме масата на несъстоятелността, допълни той. Според него вносителите искат да прехвърлят проблемите "от болната на здравата глава".

Един от вносителите на проекта - Хамид Хамид, репликира Байчев, че не разбира защо така яростно два дни лансира едни и същи тези и изказа предположение, че има лични интереси и затова защитава "един крадец, който се крие в Белград".

В нападките се включи и Данаил Кирилов, председател на правната комисия, който попита кой му пише репликите на Тодор Байчев. Допълни, че е хубаво, че името само на една банка е включено в закона, а не на седем.

Байчев репликира, че няма конфликт на интереси и не познава Цветан Василев, а за разлика от двамата за пръв път е народен представител и не е бил на тържества, на които Цветан Василев е получавал банкерски награди.

По предложение на правната комисия в приетите днес текстове бяха включени и допълнителни текстове от тези на вносителите. С тях се постановява, че някои постановки от Закона за банковата несъстоятелност, свързани с прихващането на задължения на кредитори на банката, се прилагат след датата, от която КТБ мина под специален надзор.

С приетите днес текстове се залага и нова алинея в Закона за кредитните институции, според която квесторите нямат право да заличават учредени от длъжници задължения.

Спорният проект на ДПС бе подкрепен от самото начало от ГЕРБ и в мотивите на правната комисия се казва, че предложените нови постановки запълват празнини и значително ще се повиши ефективността на нормативната уредба в производствата по несъстоятелност на банки.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес