Парламентът окончателно реши агенцията по метрология да контролира язовирите

Парламентът окончателно реши агенцията по метрология да контролира язовирите

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор ще следи язовирните стени да са в изправно техническо състояние, реши парламентът в четвъртък, приемайки окончателно поправките в Закона за водите.

Областните управители ще назначават комисии за ежегодни обследвания на техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях.

Законът въвежда такси за дейности, които могат да въздействат значимо върху водите, като това ще става на принципа "замърсителят плаща".

Записани са и текстове, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея, с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води. Въвежда се служебна процедура за определяне на санитарно-охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване на населението, за да се облекчат изискванията към ВиК-операторите и те да предприемат необходимите действия.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?