Парламентът остави за украшение степента "доктор на науките“

Парламентът остави за украшение степента "доктор на науките“

Депутатите оставиха научната степен "доктор“, след като в сряда приеха на второ четене текстове от новия Закон за развитието на академичния състав в Република България, който трябва да замени досегашния Закон за научните степени и звания, претърпял в последните години десетки поправки.

При обсъждането министърът на образованието Сергей Игнатов определи като компромис на народните представители запазването на званието "доктор на науките“, тъй като предложението на министерството бе степента да отпадне. По думите му тя се запазва само като "мартеничка“ за украшение.

В кулоарите на парламента министър Игнатов каза още, че заради истерията около предстоящите промени в закона в момента имало над 1500 процедури във Висшата атестационна комисия (ВАК).

"Влезте в момента във ВАК и ще видите как се печатат дипломи. Такова чудо не е имало никога - при близо 80 докторски дисертации годишно, хабилитации и професури, сега има над 1500 процедури, откакто се е заговорило за новия закон“, посочи той.

Според министъра след окончателното приемане на закона, което трябва да стане до края на седмицата, няма да има опасност да се нароят много професори.

В близките години ще имаме само произведените от ВАК и по двама-трима на година от университетите, смята Игнатов.

Университетите и научните организации ще бъдат в неспокойна състезателна среда и след около една-две години ще се разбере, че имаме 10-15 истински университета, каза още министърът, който преди време лансира идеята за окрупняване на висшите училища.

По думите му студентите ще отиват там, където има високо качество на образованието. Игнатов каза, че с новия закон се въвежда и правилото, че всеки е преподавател или учен само там, където е назначен на постоянен договор.

При гласуването на текстове от закона депутатите решиха още, че "доктор" и "доктор на науките" се придобиват само във висши училища и научни организации, получили акредитация за обучение в научна степен "доктор" от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Научно жури ще оценява дисертационните трудове, както и кандидатите за академичните длъжности "главен асистент", "доцент" и "професор". Журито ще се утвърждава със заповед на ректора на висшето училище или на ръководителя на научната организация по предложение на факултетния, съответно на научния съвет.

Членовете на журито ще се избират чрез жребий от национална листа на оценители по научни области, а при възможност - и по направление и специалност.

Депутатите решиха още да отпадне предложението за контролна комисия в Министерството на образованието, младежта и науката, която да извършва проверки за спазването на откритите и неприключили процедури за придобиване на научна степен и заемане на академични длъжности.

Споделяне

Още по темата

Още от България