Парламентът отказа да се занимава с проблемите при санирането

Парламентът отказа да се занимава с проблемите при санирането

Искането на БСП да бъде създадена специална парламентарна комисия, която да се занимава с Националната програма за енергийна ефективност, беше отхвърлено от мнозинството в Народното събрание.

Опозицията поиска да бъде направена специална комисия от депутати, която да проучи проблеми при изпълнението на програмата за саниране. Тя трябваше да разгледа постигнатите резултати от програмата, как се определят индикативните цени за отделните строителни дейности, колко средства са изразходвани по програмата и какви са ефектите от подобряването на енергийната ефективност на сградите.

Мотивите на БСП са, че одит на Сметната палата за изпълнението на държавния бюджет за 2016 г., оповестен преди месец, се посочва, че няколко разпоредители с бюджетни средства не са спазили изискванията на Закона за публичните финанси и е нарушена бюджетната дисциплина. Най-голямо увеличение на капиталови разходи през годината спрямо закона е направено по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) - в размер на над 1 млрд. лв. Парите са за програмата за саниране.

Според вносителите липсва контрол, средствата се изразходвали без ясни критерии, имало възможност да се финансират дейности извън предварително определените, а сигналите за некачествено строителство зачестили. Освен това липсата на контрол по програмата довела до ограничаване на конкуренцията.

Според ГЕРБ подобна комисия няма "не би довела до нищо продуктивно", а опозицията търси единствено политически ефект с нея. "Програмата се харесва от хората, МРРБ има своите забележки и търси начин да подобри програмата", каза депутатът от мнозинството Александър Ненков. Той припомни, че до 2019 г. има осигурен ресурс за саниране на стари панелни блокове и че трябва да се мисли как програмата да бъде продължена.

Преди няколко дни от регионалното министерство обявиха, че общините не оказват достатъчно ефективен контрол върху санирането и това може да доведе до вреди с "финансово изражение за гражданите", както и до прекратяване на договорите за финансиране. За това министърът на регионалното развитие Николай Нанков е дал допълнителни указания на местните власти за по-строг контрол на проектите по програмата.

Финансовите вреди за гражданите се изразяват в евентуални разходи по отстраняване на дефекти от некачественото саниране след изтичане на гаранционния срок по проектите. В рамките на гаранцията евентуалните проблеми като течове, влага, мухъл се отстраняват за сметка на изпълнителите, но след това остават грижа на собствениците на имоти.

Средствата за саниране на старите блокове се отпускат от Българската банка за развитие. Те са осигурени със заем от банката, гарантиран от държавата. По програмата до момента са осигурени 2 млрд. лева. Самото саниране е безплатно за гражданите и за местните власти. Общините избират с обществени поръчки, фирмите които извършват обновяването, както и тези, които упражняват строителен надзор. В последните месеци имаше редица сигнали от граждани за некачествено саниране по правителствената програма.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?