Парламентът отне възможността за узаконяване на незаконни строежи

Няма да могат да се узаконяват незаконни строежи, построени след влизането в сила на промените в Закона за устройство на територията, които парламентът прие днес окончателно на второ четене, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие Савин Ковачев.

Това няма да се отнася за строежите, които са изградени в нарушение на законодателството преди влизането в сила на промените. Според приетите промени заварените незаконни строежи ще могат да се узаконяват по искане на собственика, ако са допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби.

Ако строежите не са узаконими и получат отказ или ако собственикът им не подаде заявление в предвидения 6-месечен срок от влизането на промените в сила, обектите ще бъдат събаряни. Ковачев уточни, че незаконните строежи в момента са над 10 000.

Депутатите приеха, че собствениците или лицата, които управляват строежите или поземлените имоти, са длъжни да ги поддържат в добро състояние. Кметът на общината или района ще може да ги задължава със заповед за тяхна сметка да премахнат, преобразуват или ремонтират огради, гаражи, временни и селскостопански постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, ако те са неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали.

Парламентът реши, че инсталация за централно отопление или газоснабдяване в съсобствена сграда или в сграда етажна собственост ще се прокарва с изрично писмено съгласие на не по-малко от две трети от всички собственици.

По БТА

Още от Бизнес