С ново обещание на ГЕРБ за поправка преди второ четене

Парламентът отслаби защитата на водоемите

Парламентът отслаби защитата на водоемите

Парламентът прие в последния си работен ден преди лятната ваканция отслабването на защитата и водоемите с промени  в Закона за опазване на околната среда, одобрени на първо четене в пленарна зала с обещанието на ГЕРБ, че това няма да остане така и ще отпадне преди второ четене. 

Спорните текстове, които намаляват територията на санитарните зони край язовири и на практика отварят широка врата за узаконяването на спорни строежи в непосредствена близост до вододайни зони и дори вдигането на нови сгради, бяха приети в началото на юли. Това стана въпреки отрицателните становища на редица природозащитни и бизнес организации.

Още тогава обаче председателят на парламентарната екокомисия и бивш министър на околната среда Ивелина Василева от ГЕРБ каза, че между първо и второ четене на законопроекта ГЕРБ ще предложи отпадането на тези текстове от него. Предложенията за намаляване защитата на водоемите, които сега се прокарват през друг закон, ще бъдат предложени на широка публична дискусия и чак тогава ще бъдат внесени като корекции в Закона за водите, където всъщност им е мястото.

Аргументът за одобрението на всички текстове на първо четене в пленарна зала е да не се спират заложените облекчения за инвеститори при изработването на оценки за въздействие върху околната среда на проектите им. Спорното отпадане на санитарно-охранителните зони край вододайните зони и замяната им с по-малки по територия защитни пояси ще бъде оттеглено от ГЕРБ и така в Закона за опазване на околната среда ще останат само текстовете за административните процедури за екооценките.

Исканото отпадане на санитарно-охранителните зони бе мотивирано с липсата на необходимост от сегашните големи пространства за обща защита на съоръженията в питейните водоизточници. Това според кабинета не било ефикасно и практично. По-добре било да има защитен пояс само около местата за водочерпене според опасността за тяхното замърсяване.

Вносителите на поправките смятат, че е достатъчно да има зони за опазване на съоръженията от разрушаване и от пряко въвеждане на замърсяващи вещества през водовземните съоръжения, без да се защитава цялата водоснабдителна система на питейните язовири.

Поправката реално брани интересите на частни собственици на земи край питейни язовири, чиито терени тепърва трябва да се вкарват в санитарно-охранителните зони. Тези зони все още не са създадени от ВиК операторите, макар по закон да са задължителни. Абсурдното е, че кабинетът се оправдава именно с неизпълнението на закона: създаването на сегашните големи зони било тежко, поради което водоемите оставали незащитени. Затова малките защитни пояси били по-подходящи.

Тези аргументи обаче се оспорват не само от екокоалицията "За да остане природа в България", но и от Асоцацията на производителите на безалкохолни напитки, работодателските организации КРИБ и БСК, както и от Министерството на зравеопазването.

При обсъждането на поправките в зала Василева отново декларира, че тази за санитарните зони ще отпадне. Против се обявиха и от ДПС и БСП, но гласуваха въздържали се при гласуването в петък.

Съгласие срещат само текстовете в закона за облекчаване на задължителните екологични процедури, свързани с инвестиционни намерения. Обединяват се три от най-тежките разрешителни режима в областта на околната среда – предвижда се възможност за обединена процедура при инвестиционни предложения, които подлежат едновременно на задължителна ОВОС, комплексно разрешително и/или доклад за безопасност. Възложителите ще имат възможност да избират дали трите процедури да вървят заедно или поотделно.

В общата процедура се събират и оценяват изискванията по трите процедури само в рамките на ОВОС. Това води до намаляване на общата продължителност два или три пъти. Общата процедура спестява разходи на инвеститорите. Намалява се и броят на изискваните документи, предоставяни по служебен път, както и срокът за издаване, преразглеждане и актуализиране на комплексните разрешителни. Същевременно при обединена процедура се гарантира, че са изпълнени изискванията за опазване на околната среда и човешкото здраве и при следващите етапи на разрешаване и експлоатация. Намалява се и срокът за определяне на приложимата процедура при планирани промени в работата на инсталации с издадено комплексно разрешително, предвиждат консенсусните промени.

Споделяне

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?