Парламентът поправи нормативния вакуум с интеграционните добавки

Парламентът поправи нормативния вакуум с интеграционните добавки

Депутатите гласуваха окончателно в четвъртък промени в Закона за интеграцията на хората с увреждания, с които запълниха нормативната празнота след отмяна на законови текстове от съда.

До спешната промяна в закона се стигна, след като Върховният административен съд отмени уеднаквяването на размера на добавките на хората с увреждания в Правилника за прилагане на закона. Това застрашаваше хиляди хора да останат без интеграционни добавки, но депутатите предприема спешни промени, с които да вкарат отменените текстове в закона.

Поправките в закона засягат близо половин милион души в страната. Според приетите от депутатите в четвъртък текстове месечната добавка за социална интеграция ще се предоставя в зависимост от степента на намалена работоспособност или вида и степента на увреждането. Въвежда се и база за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, като месечната добавка за транспортни услуги в размер на 15 процента се запазва. Също така се запазва месечната добавка за ползването на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20 процента от гарантирания минимален доход. 

С приетите поправки се ограничава рискът от отпадане на хората с трайни увреждания, които получават социални добавки, а също така се осигурява и непрекъсваемост на получаваните до този момент месечни добавки.

Законодателните промени влизат в сила със задна дата от 12 юни. 

Споделяне

Още от България