Парламентът прецизира условията по потребителските кредити

Парламентът прецизира условията по потребителските кредити

Приети окончателно от парламента в сряда поправки в Закона за потребителския кредит, прецизираха изчисляването на неизвестните елементи от отпусканите заеми и въведоха европейски изисквания, които позволяват унификацията на условията на кредитиране у нас с тези в Европейския съюз.

Депутатите приеха, че ако в договор за потребителски кредит не е заложен общ размер на отпусканата сума, се приема, че заемът е 3000 лв. Ако пък за определен период от време или за ограничена сума се предлагат различни лихвени проценти и различни разходи, вече ще се приема, че лихвеният процент и разходите, приложими за целия срок на договора, са тези с най-високите стойности.

 

При договор за заем с неопределен срок, различен от договора за кредит под формата на овърдрафт, кредитът се предоставя за срок от една година, считано от датата на първоначалното му усвояване. Окончателното плащане, направено от потребителя, погасява остатъка от главницата, лихвата и евентуални други разходи, като главницата ще се погасява на равни месечни вноски

 

Ако датата или размерът на вноска за погасяване на главницата, които следва да бъдат платени, не могат да бъдат установени, ще се смята, че погасяването е извършено на най-ранната дата и в размер на най-ниската сума, предвидени в договора за кредит.

 

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС, защото изчисляването на годишния процент на разходите ще се извършва по един и същи начин на територията на цялата Общност. Това улеснява и кредиторите при техните изчисления, които ще бъдат аналогични във всички държави от ЕС, посочват от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма..

 

Така ще се повиши прозрачността при изчисляването на годишния процент на разходите за потребителски кредити и по-добра защита на потребителите, посочват от ведомството. 

Споделяне

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?