Парламентът прие автономните такси за ВУЗ-овете

Университетите сами да определят размера на студентските такси и броя на студентите и докторантите си предвиждат промени в Закона за висшето образование, приети от Народното събрание на първо четене в четвъртък. два законопроекта за промени в Закона за висшето образование. Измененията, внесени от Татяна Калканова /НДСВ/ и група депутати, подкрепиха 113 народни представители, 17 бяха против, а 14 се въздържаха. Със 145 гласа "за", 10 "против" и 5 "въздържал се" беше приет и законопроектът, предложен от Лютви Местан /ДПС/ и Пламен Славов от левицата.

Така висшите училища ще могат сами да определят за всяка учебна година приеманите за обучение студенти и докторанти над бройката, утвърдена от Министерския съвет. Това ще става обаче в рамките на капацитета, определен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Предвижда се университетите всяка година да определят и размера на таксите за обучение, който не може да надхвърля утвърдената от правителството издръжка на обучението по професионални направления или по специалности от регулираните професии.

Промените ще позволят и въвеждането на система за диференциране на таксите, включително и за освобождаване от тях, което ще става по критерии, определени в правилниците на висшите училища.

Приетите вече студенти и докторанти няма да бъдат засегнати от корекциите. За тях се запазва условието таксите да не надхвърлят 30 на сто от диференцирания норматив за издръжка.

Предвижда се към държавните училища да се създадат съвети на настоятелите, с участие на външни лица, за осъществяване на прозрачно и ефективно управление. Студентски омбудсман ще защитава правата на учащите се пред органите за управление и ще има правода участва в Съвета на настоятелството.

Други изменения предвиждат да отпадне образователно-квалификационната степен "специалист по...", която няма европейски аналог.

Споделяне

Още от България