Парламентът прие проектозакон за общинския дълг

Годишните плащания по общински дълг да не надвишават 25 % от сбора между собствените приходи и държавната субсидия на общините, реши парламентът, който в четвъртък прие на първо четене законопроекта за общинския дълг. 112 депутати подкрепиха проекта, внесе от правителството, 27 бяха против, а 36 се въздържаха, съобщи БТА.

Проектът предвижда номиналът на издаваните общински гаранции да не надвишава 5 % от сбора между собствените приходи и държавната субсидия.

Общински дълг ще се поема с решение на общинския съвет. С приемането на местния бюджет съветниците ще определят максималния размер на новия дълг и общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината. В проектозакона е записано, че общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.

Кметствата ще могат да гарантират дълг на общинските си дружества само ако чрез него се финансират инвестиционни проекти от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

Общините ще могат да поемат дългосрочен дълг за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност, за рефинансиране на съществуващ дълг, за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства и за осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

Към Министерството на финансите да бъде създаден публичен регистър на общинския дълг, с регистри за всяка община, предлага правителството.

Във връзка с проектозакона за общинския дълг, парламентът гласува на първо четене и изменения в Закона за общинските бюджети. Отменя се текстът, който дава възможност общините да се кредитират взаимно за капиталови разходи от общи интереси. В становището на комисията по местно самоуправление обаче се посочва, че депутати са препоръчали между първото и второто четене внимателно да се обсъди необходимостта от отпадането на тази разпоредба от догодина.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво очаквате да свърши служебното правителство?