Парламентът прие процедурни правила за избор на конституционен съдия

Парламентът гласува процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд от квотата на Народното събрание.

Предложенията за кандидати за съдия се правят от депутати и парламентарните групи в писмена форма чрез деловодството на парламента, в 5-дневен срок от приемането на правилата. Комисията по правните въпроси на отделно заседание проверява дали предложените кандидати отговарят на изискванията за заемане на длъжността.

Изслушването на кандидатите се организира на открито заседание на Комисията по правните въпроси, което се излъчва в реално време на специалната секция в интернет страницата на Народното събрание.

Заседанието на парламента за избор на съдия в Конституционния съд също се излъчва в реално време чрез интернет страницата на Народното събрание. По решение на Народното събрание на заседанието може да присъстват допуснатите кандидати. Гласуването е явно, чрез компютъризираната система за гласуване. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите народни представители.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?