Парламентът приема набързо некачествени закони

Българските депутати продължават практиката си да приемат набързо некачествени закони, които задължително подлежат на промени, тъй като се оказват неприложими. Стана ясно в сряда след заседанието на Консултативния съвет по законодателство към председателя на парламента, който предупреждава за тази тенденция от близо година. Председателят на съвета Красимира Средкова подчерта, че заради бързото приемане на закони се налага по-късно приоритетно да  се внасят поправки на текстовете им вместо  да се внасят нови закони.

Българските законотворци преписват буквално разпоредби от правото на Европейския съюз, без да се съобразяват с нормативната уредба у нас. Приемат се  тромави разпоредби и се използват неудачни термини. Неточностите в преводите попадат в родните закони. Според Консултативния съвет има недостатъци в правно-техническото оформяне на законопроектите и в структурата им - те са многословни и тромави и често термините се използват неподходящо, коментира Средкова.

Като пример Средкова посочи Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който е обнародван през декември 2005 г., а досега е  претърпял 12 промени. Законът за устройството на територията (ЗУТ) е претърпял 10 изменения и допълнения само за миналата година. През 2006 г. е подобно положението с Кодекса за социалното осигуряване, със Закона за здравното осигуряване, със Закона за лечебните заведения.

За 2006 г съветът е представил 89 становища, като депутатите са се съобразили с 20 на сто от предложенията. Най-малко предложения на Консултативния съвет са били приети от Комисията по държавна администрация, Комисията по образование и Комисията по труда и социалната политика.

Споделяне

Още от България