Парламентът разшири кръга на чиновниците с публични имотни декларации

Народното събрание разшири кръга от заемащите висши държавни длъжности, които всяка година трябва да декларират имуществото си пред Сметната палата. Депутатите определиха и парични санкции при неизпълнение на това задължение. Досега единствената санкция бе обявяването на имената на неспазилите закона от Сметната палата.

Имуществото си вече ще декларират членовете на политическите кабинета на премиера и министрите, главният данъчен директор, директорът на агенция "Митници", шефовете на национални служби в МВР, директорите на регионалните служби на вътрешното министерство. Това ще правят кметовете и зам.кметовете, председателите на общинските съвети.

Докато заемат съответната длъжност, имотите си ще декларират и членовете на Комисията за регулиране на съобщенията, директорът на здравната каса, управителят на НОИ, директорите на БНТ, БНР и БТА, омбудсманът и заместникът му.

Въвеждат се и глоби за неспазилите задълженията си по закона. За неподадена декларация в срок първото наказание е глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно санкцията ще е между 2000 и 5000 лв.

За 2004 г. депутатите удължиха срока за подаване на декларациите до 30 юни, вместо 31 май. Председателят на Сметната палата Георги Николов коментира, че удължаването се налага заради разширяването на кръга на задължените лица с още около 1200.

Парламентът прие и нови образци на декларациите, в които вече няма да се посочват точните адреси на имотите или номерата на автомобилите, собственост на деклариращите.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?