Парламентът събра кворум от втория път

Парламентът събра от втория път кворум и пленарното заседание беше открито.

Депутатите започват работа с приемане на второ четене на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

В дневния ред на парламента се предвижда и гласуване на Законопроект за отменяне на Закона за публично-частното партньорство.

Споделяне

Още от България