Парламентът ще определя с бюджета минималния размер на резерва

Всяка година, с приемането на закона за държавния бюджет парламентът ще определя и минималния размер на фискалния резерв. Това предвиждат приетите почти единодушно на първо четене - 146 "за" и шестима въздържали се - допълнения към Закона за устройство на държавния бюджет, внесени от Коалиция за България.

Според допълненията, минималният фискален резерв не може да бъде по-малък от по-голямата от двете стойности - прогнозните плащания по главници и лихви по държавния дълг през бюджетната година, или 85 % от средното годишно прогнозно плащане по главници и лихви по държавния дълг за следващите три години.

Минималният размер на фискалния резерв ще се съхранява в БНБ.

Според промените, финансовият министър може да инвестира левовите средства над минималния фискален резерв в размер, съгласуван с БНБ и определян всяка година в закона за държавния бюджет. Инвестирането ще се извършва чрез публични търгове по ред, определен в обща наредба на финансовия министър и БНБ, и ще бъде съгласувано с централната банка.

Вносителят на предложението Любен Корнезов подчерта, че средствата във фискалния резерв са публични, затова парламентът трябва да определя минималния му размер. Според него, със законовите промени се постига и публичност на инвестирането на излишъка от резерва, както и съчетаването на тези операции с кредитната политика на БНБ. Той напомни, че в момента фискалният резерв е значително по-голям от средствата, необходими за плащанията по външния дълг.

Идеята на левицата да разпише законово операциите с фискалния резерв се породи в средата на миналата година, когато стартираха дебатите за избор на нов управител на БНБ и мнозинството предложи за поста тогавашния председател на парламентарната бюджетна комисия Иван Искров. И отляво, и отдясно приеха със съмнение това предложение, напомняйки, че Искров бе един от най-големите защитници на операциите с външния дълг, извършени от финансовия министър Милен Велчев и бившия му заместник Красимир Катев. За да си осигурят необходимите гласове в подкрепа на Искров, НДСВ прие почти веднага идеята на левицата за законодателно уреждане нивото на резерва и съвместно уточниха текстовете.

Допълнението към закона за устройството на държавния бюджет днес бе подкрепено и от ОДС с мотива, че така се създава регламент и яснота по процедурите за определяне и разходване на средствата от фискалния резерв. Според бившия финансов министър Муравей Радев, текстът обаче се нуждае от доработване, защото не урежда въпросът как да се употреби излишъкът от резерва, което пряко кореспондира с финансирането под черта в държавния бюджет.

Над 700 млн.лв. от резерва са записани по този начин в бюджет 2004, без да се отразяват в разходната част на държавните сметки. Повече от две трети от тези пари са обещани на Ахмед Доган да се вложат в инфраструктурни проекти. Въпреки протестите на СДС и БСП, едва намесата на Международния валутен фонд стопира частично изразходването на тези средства. По договорка между правителството и фонда, определените средства от фонда може да се изразходват едва след средата на годината, и то в зависимост от изпълнението на приходната част на държавния бюджет.

Според председателят на парламентарната бюджетна комисия Нина Радева, целта на днешната законова промяна е с превишението над минималния резерв да се осъществи политика на активно управление на тези средства. Наистина трябва да се занимаем със законови промени, свързани не само със средствата под черта, но и с вътрешното и външното финансиране, придобиването на дялове, възмездното финансиране и други, отбеляза тя.

Депутатите дадоха срок от 3 седмици за писмени предложения по проекта между първо и второ четене.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: