Парламентът удължи до 30 септември разсрочването на неплатени здравни вноски

Парламентът удължи до 30 септември т.г. срокът за подаване на заявления за разсрочване на неплатените здравноосигурителни вноски. Досегашният - 30 април, вече изтече. Срокът за изплащане на дължимите вноски остава 31 декември 2004 г.

Според закона за здравното осигуряване, промените в който бяха приети днес, лицата, които дължат повече от три здравноосигурителни вноски до 31 декември 2003 г. за себе си и за членове на семействата си, могат да направят писмено искане плащането да се разсрочи до края на тази година. Молбите се подават в териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Депутатите гласуваха още, че регистрираните земеделски и тютюнопроизводители, които произвеждат непреработена продукция, ще се осигуряват здравно по идентичен начин, както и за пенсия - върху 25 % от минималния осигурителен доход, тоест върху 50 лева за тази година.

Хората, които излитат в неплатен отпуск по свое желание, сами ще внасят здравноосигурителни вноски за периода на отпуска върху половината от минималния осигурителен доход, тоест върху 100 лева. За тези, които са в неплатен отпуск по вина на работодателя или в отпуск по майчинство, работодателят ще внася дължимите здравни вноски също върху половината от минималния осигурителен доход.

Досега при неплатен отпуск работодателят плащаше размера на вноските върху целия минимален осигурителен доход, независимо дали работещият е излязъл по свое желание.

Още от България

Какво би означавало отпадането на мониторинга на Европейската комисия?