Парламентът удължи до 31 юли срока за договорите за наем на земя

Парламентът удължи до 31 юли срока за договорите за наем на земя

Народното събрание удължи до 31 юли срокът за подаване на договорите за наем на земя за срок над 1 година в общинските земеделски служби. За старите договори пък отпада изискването да има заверка при нотариус на подписите и съдържанието.

Това стана чрез промяна в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), направена чрез преходните и заключителни разпоредби в Закона за рибарството и аквакулртурите.

По този начин се спасява Кампания 2018 за подпомагане на земеделските стопани.

Експресната поправка се наложи, защото се оказа, че фермерите не могат да се вместят в предвидения едномесечен срок за презаверка на старите договори, както и сключилите нови такива. Съгласно направените промени в закона този срок изтичаше на 22 юни.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?