Парламентът удължи лицензиите на регионалните радиа и телевизии

Регионалните радиа и телевизии ще продължат да излъчват до приключване на конкурсните процедури, дори и да са с изтекъл срок на лицензи, реши парламентът, който прие окончателно на второ четене промените в Закона за радиото и телевизията.

Промените са на базата на обединен проект от предложения за изменения на председателя на парламентарната медийна комисия Милена Милотинова (НДСВ) и на депутати от ОДС. До внасянето на този проект се стигна след като Милотинова оттегли своя проект за нов медиен закон, след отрицателна експертиза от Съвета на Европа.

Предвижда се удължаване на срока на лицензиите до приключване на лицензионните процедури за радио и телевизионните оператори, които осъществяват далекосъобщителна дейност чрез наземно радиоразпръскване без лиценз или с изтекъл лиценз в населените места, където не са провеждани конкурси, както и за операторите, чиито лицензи са отменени от съда, до финализиране на конкурсните процедури.

В едномесечен срок след приемането на закона операторите са длъжни да предоставят на Съвета за електронни медии и Комисията за регулиране на съобщенията необходимата информация, а в тримесечен срок - да внесат годишни такси за ползване на ограничен честотен ресурс - радиочестотен спектър за цялото време на осъществяване на радио и телевизионна дейност.

В двуседмичен срок от получаването на съответната информация и внасянето на таксите Комисията за регулиране на съобщенията трябва да издаде на операторите лицензии със срок до приключване на конкурсите в съответните населени места, гласуваха депутатите.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: